Sie sind hier: Start » Miljøteknik
 
 
 

Miljøteknik

Fra tidernes morgen har vand været en af vores vigtigste naturlige ressourcer - og vand er synonymt med livskraft. Vand er fortsat vores vigtigste kilde til liv, og vandbevarelse har høj prioritet både i dag og i de kommende generationer. Hos Hölscher Wasserbau bruger vi derfor førende procesteknologier for at beskytte vandmiljøets kvalitet og renhed.

Vores skræddersyede løsninger inden for grundvandsbehandling, rensning af byggepladser og affaldsdeponering er nogle af kerneområderne i vores ekspertportefølje.


Vores udvalg af ydelser omfatter:

  • Grundvandsbehandling: Udskilningssystemer, ionbytningsanlæg, automatiseringsteknologier, styring og måling, PLC-systemer, ydelser som f.eks. betjening og  vedligeholdelse
  • Deponiteknik: Opsamling af deponigas, opsamling/behandling af lossepladsperkolat
  • Oprydning/rensning af forurenede byggepladser: Bundudskiftning vha. meget kraftigt boreudstyr, konventionel udgravning, avancerede inddæmningsteknologier, grundvandsbehandling
 
Hölscher Wasserbau GmbH | Hinterm Busch 23 | 49733 Haren (Ems)