Sie sind hier: Start » Innovation
 
 
 

Innovation

Vores mål som serviceleverandør er at skabe konkurrencefordele - for os og for jer.
Vi er derfor konstant på udkig efter forbedringer og yderligere udviklingspotentiale i forbindelse med vores produkter og processer. Den erfaring, vi løbende indhenter i forbindelse med vores projektopgaver og - ikke mindst forslagene fra og behovene hos vores kunder - giver input til innovativ udvikling.

Vi har skabt et F&U-team, der har gjort det til deres udtalte mission at forstå og implementere jeres ideer. Teamet består af eksperter fra flere forskellige områder, der evaluerer det potentiale, der ligger i de foreslåede forbedringer, uanset om de kommer fra vores kunder eller internt. Forbedringer med lovende fordele forfines med lige dele kreativitet og knowhow og omdannes til virkelighed:
  • Styreteknologier: Avancerede PLC-styrede teknologier med computerstyrede sensorer og frekvensstyrede pumper giver maksimale fordele med hensyn til omkostningseffektivitet, driftssikkerhed og miljøbeskyttelse.

  • Pumpeudviklingssystem: Bruges til regenerering af brønde samt vurdering af den hydraulisk ledningsevne og indholdet af sand i overensstemmelse med standarder fra den tyske brancheforening DVGW og andre teststandarder.

  • Overvågning af grundvandsniveauet med dataoverførsel eller vha. GPRS-fjernstyret PLC, uafhængigt af elforsyningsnettet og uden strømgenerator takket været vores hybridmodul med batteri, der oplades vha. vores kombinerede fotovoltaik-/vindkraftanlæg.

  • DSI (jetstrøms-vakuuminfiltrationssystem): Patenteret proces til infiltrering af vand til et ledende grundvandsmagasin, f.eks. for at gennemføre en grundvandssænkning, uden at der skal ledes grundvand væk.
    Se HW-DSI-produktsiden for yderligere oplysninger
  • Hydrocyklon: Udnyttelse af centrifugalkraft til acceleration af bundfældning og hurtig adskillelse af faste partikler og vand.

  • MiP -mur: En lodret fundamentsmur, der laves ved at blande forskellige jordlag, samtidig med at der indsprøjtes en cementblanding. Kan fremstilles i dybder på indtil 6 meter.

  • HW-Backreamer: Vores patenterede anlæg til fjernelse af aflejringer, der skyldes skylleboringer i grundvandsmagasiner med finkornede løse sten. HW-backreameren skræller denne "filterkage" af i definerede afsnit af borehullet, hvilket forbedrer brøndens kapacitet væsentligt. 
Hölscher Wasserbau GmbH | Hinterm Busch 23 | 49733 Haren (Ems)